Zielona Księga Komisji: Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji badania naukoweZielona Księga Komisji: Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji

Matias: Są pewne rozbieżności, ale jest szeroka podstawa do dyskusji. Spójność i doskonałość – to niezwykle ważne, ale nie jedyne kryterium. Potrzebna jest polityka, która zapewni większą spójność i dostępność. Uproszczenia, finansowanie i ramy strategiczne to równie ważne kwestii. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, kwestia ta nie może pozostać otwarta, musimy zmierzyć się z tym zadaniem. Nie wiadomo tylko, czy ma to zostać zawarte w 8 Programie Ramowym. MŚP napotykają na problemy związane z brakiem wykwalifikowanego personelu, czemu można zapobiec i co można rozwiązać. Należy zachować równowagę między podejściem oddolnym i odgórnym. Wyzwania społeczne, to nie tylko kwestia technologii.

Sprzęt do badań naukowych - mikroskop

Sprzęt do badań naukowych – mikroskop

Niektóre kraje lepiej sobie radzą z wykorzystywaniem współpracy europejskiej, a inne mają pewne opóźnienia. Najwyższy czas zwiększyć współpracę.

Ehler: Trzeba zastanowić się na ile ramowy program badań służy konkurencyjności. Należy się również zdecydować, czy ma to być program tylko badań czy badań i rozwoju – jest to pytanie strategiczne i decyzja musi zostać podjęta. KE postawiła kwestię badań naukowych i innowacyjności na pierwszym planie. Bilans 7PR, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową jest słaby. W Europie decyzje wymagają zbyt długiego czasu – od 1-2 lat. Potrzebne są, więc reformy, które ułatwią współpracę międzynarodową. Z bieżącego, 8 PR nie będziemy w stanie finansować takich programów jak ITER i widać już, że potrzebne są osobne programy, które będą dedykowane tylko takim inicjatywom.

Herzog: Potrzebny jest przegląd istniejących innowacji (np. europejska sieć przedsiębiorstw). Pieniądze nie powinny być rozdawane państwom członkowskich, bo hamuje to chęć do inwestycji. Projekty na dużą skalę jak GALILEO oznaczają zwiększenie finansowania.

KE: Musimy wspólnie wypracować instrument, który będzie działał na naukowca i skłoni go do skorzystania z niego. Nie powinniśmy niepotrzebnie powielać działań. Należy rozdzielić kwestie, które będą poruszane na poziomie lokalnym i na poziomie międzynarodowym.