Wizyta Maire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki badania naukoweGłówne cele programu KE dotyczącego innowacji to przede wszystkim wprowadzenie uproszczeń do 8PR. Rozwiązania powinny być inteligentne i zróżnicowane. Należy także dążyć do zwiększania liczby innowacji. Muszą zostać przeprowadzone konsultacje dotyczące kluczowych kwestii jak struktura, priorytety i instrumenty. Istotne jest stworzenie Europejskiego Programu Badań Naukowych, a także dokumentu o biogospodarce do 2011r. nawiązującego do Strategii Europa 2020. Przez ostatnie lata w kwestii polityki innowacyjności wiele zostało zmienione jednak pomimo postępów osiągniętych do tej pory zostało jeszcze wiele do zrobienia.

Działania Komisji Europejskiej dotyczące programu innowacji to:
- stworzenie do końca przyszłego roku Europejskiej Rady ds. Projektów i Europejskiej Rady ds. Doskonałości;
- ulepszenie i ułatwienie finansowania publicznego na badania;
- zwiększenie obszaru działań związanych z innowacyjnością;
- zniwelowanie wszelkich barier ograniczających rozwój innowacyjności;
- zwiększenie liczby zamówień publicznych opartych na innowacjach;
- modernizacja praw własności intelektualnej;
- analiza funduszy strukturalnych w celu opracowania planu zwiększenia popularności przystępowania do innowacyjności;
- stworzenie 25 wskaźników oceniających innowacyjność;
- wzmocnienie transgranicznych kontaktów między innowacyjnymi firmami a inwestorami;
- zwiększenie mobilności naukowców w Europie i wprowadzenie działań zachęcających naukowców do przyjazdu, pozostania i prowadzenia badań w Europie.

Wszystkie programy i działania mają zbliżyć Europę do osiągnięcia przewodnictwa na świecie w dziedzinie innowacyjności. Jest to o tyle ważne, że innowacja stanowi podstawę do budowania rozwoju. Dzięki rozwojowi innowacyjności i postępom w medycynie możliwe będzie wydłużenie długości życia o 2 lata do 2020 r. Wstępne porozumienia podpisane w październiku pokazują, że mamy ponad 4 tys. beneficjentów z małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego na nich powinniśmy skupić przyszłe działania. Unia innowacyjności odniesie sukces, jeśli podpiszą się pod nią wszystkie strony.