Wizyta Androulli Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, sportu, mediów i młodzieży, w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) cz.IV badania naukoweK. Johansson: Współpraca pomiędzy firmami, a ośrodkami jest bardzo dobra. W dyskusje muszą być zaangażowani przedstawiciele firm i biznesu. Potrzebne jest podejście ogólnoeuropejskie.

J.A. Merkies: Próbując rozwiązać wszystkie problemy nie rozwiążemy żadnego. EIT jest wielkim eksperymentem w fazie pilotażowej. Trzeba zmniejszać obciążenia administracyjne.

M. Carvalho: Przedsiębiorcy twierdzą iż największą barierą jest brak inżynierów i fachowców, żeby szybko się rozwijać. EIT muszą dawać wysoko wykwalifikowaną kadrę, której wymaga i potrzebuje przemysł. Nie powinno się wybierać sektorów, bo wszystkie sektory są ważne. Trzeba dać społeczeństwu UE to co jest mu potrzebne.

P. Rubig: Ważne jest tworzenie programów na rzecz innowacyjności i badań naukowych. Przedszkola, szkoły, uniwersytety powinny być powiązane z przemysłem w szczególności z MŚP. Pieniądze podatników i wiedza wypracowana z tych pieniędzy, patenty powinny zostać w naszym systemie oświaty. Trzeba wykorzystać oświatę w celu budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.

M. Ransdorf: Ważna jest wielojęzyczność. Języki klasyczne łacina i greka zanikają. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe. W Europie są języki zagrożone wyginięciem, tj. serbski łużycki czy Jidysz. Trzeba ochronić te języki.

Komisarz A. Vassiliou: Zanim zwiększono budżety przeprowadzono okres eksperymentalny z bardzo niskimi budżetami. Pomimo ograniczonych budżetów jesteśmy zadowoleni z wyników. Chcemy dobrego wydatkowania środków. Przyjęto systemy monitoringu. Środki są udostępniane dopiero gdy jest pewność, że podmioty mają wyniki. EIT same organizują swoje prace. EIT jest dobrym narzędziem i przy wsparciu zapewnimy duży sukces tego narzędzia. Potrzebne są środki na informację i propagowanie wiedzy o EIT i ośrodkach doskonałości. Trzeba rozszerzyć koncepcje EIT na forum ogólnoeuropejskie, aby móc konkurować z Chinami. Stypendia z programu Marii-Curie są współfinansowane przez partnerów programu EIT tj. przemysł i samorządy regionalne. Tworzymy efekty synergetyczne pomiędzy EIT, a innymi podmiotami. W ośrodkach młodzi ludzie są szkoleni jak wejść na rynek i propagować swoje przedsiębiorstwa.