Wizyta Androulli Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, sportu, mediów i młodzieży, w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) cz.III badania naukoweT. R. Madurell: Na program Horyzont 2020 powinno być przeznaczone więcej pieniędzy. EIT integruje wiedzę, edukację oraz badania naukowe. Popieramy wspólnoty wiedzy i edukacji. EIT jest dobrym instrumentem do poprawy innowacji i doskonałości. Trzeba niwelować lukę pomiędzy uniwersytetem, a przemysłem i w ten sposób przyciągnąć środki prywatne. Trzeba unikać dublowania się programów Erasmus i Marii-Curie.

M. Matias: Bardzo ważne jest połączenie przekrojowe pomiędzy poszczególnymi projektami. W UE musimy stawić czoła wyzwaniom związanym z kryzysem. Trzeba włączać sektor prywatny do badań i innowacyjności. EIT musi odegrać kluczową rolę, jeśli chodzi o szkolnictwo. W wielu krajach nie ma konkursów naukowych, są duże opóźnienia w wypłacie stypendiów. To wszystko dotyka przyszłych naukowców. Trzeba znaleźć środki i zasoby by finansować szkolnictwo i edukację. Stypendia Marii Curie pozwalają młodym naukowcom korzystanie z takich samych warunków, jak w swoim rodzinnym kraju. Potrzebny jest system stypendiów Marii-Curie w ramach EIT.

C. Gutierrez-Cortines: Ważne jest zbliżenie badań naukowych i szkolnictwa. Zasoby ludzkie i szkolenia to elementy, których brakuje. Trzeba przekształcać szkolnictwo by uwzględnić wyniki badań naukowych. Nie uwzględniamy postępu w biologii molekularnej i genetyce. Należy zmienić programy nauczania.

V. Ford: EIT to nowa organizacja i potrzebny jest budżet na ten projekt. Środki powinny być wydawane tam, gdzie to jest najbardziej konieczne i potrzebne. Przeglądy okresowe są ważne i gdy nie ma wartości dodanej trzeba zamknąć i zakończyć takie programy. Niewydatkowane środki powinny wrócić do kasy wspólnoty i być wydatkowane tam, gdzie dadzą największy zysk.

R. Helmer: Staramy się dojść do doskonałości. Co dają programy w stosunku do tego co oferują wyższe uczelnie? Jaki jest ten element dodatkowy? Jakie faktycznie są zyski z programów?

V. Prodi: Trzeba inwestować w człowieka w jednostkę. Trzeba podkreślić, że są to inwestycje w niezbędne filary naszego obywatelstwa.

L. van Nistelrooij: Współpraca musi być ściślejsza. W UE powinniśmy jak najwięcej korzystać na współpracy. Tempo inwestycji i innowacji jest bardzo szybkie. Wydajemy bardzo dużo środków. Trzeba wesprzeć regiony. Można mieć doskonały projekt, ale potrzebni są partnerzy pomagający w jego realizacji. Trzeba zwiększać liczbę ośrodków.