Wizyta Androulli Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, sportu, mediów i młodzieży, w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) cz.II badania naukoweKomisarz A. Vassiliou: Chcemy kształtować przyszłość Europy w zakresie innowacji. Europa musi szybko reagować na wyzwania gospodarcze i środowiskowe oraz dostosowywać się do zmian technologicznych i społecznych. Na szczeblu europejskim widać tendencję, aby wspierać inwestycje wspomagające wzrost gospodarczy. Wiele rządów prowadzi politykę na rzecz innowacji i zatrudnienia młodzieży. EIT ma potencjał by zmienić myślenie na bardziej nastawione na przedsiębiorczość przy ściślejszym zaangażowaniu uniwersytetów. EIT pomoże walczyć z bezrobociem wśród młodzieży poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami i uniwersytetami oraz pomoc w tworzeniu miejsc pracy w przyszłości. EIT przyczyni się do utworzenia wspólnot wiedzy i innowacji. Mimo bardzo ograniczonego budżetu EIT był eksperymentem zakończonym sukcesem. EIT zorganizował 20 programów oświatowych. Do końca 2012 rozpocznie się 27 nowych projektów. Sukces ten jest także sukcesem partnerów uczestniczących w programie. EIT pomoże nam w stworzeniu najnowszych systemów oświaty, doskonałych baz badawczych i dynamicznie rozwijający się przemysł. Obecnie rzadko udaje nam się innowacyjne pomysły przekładać na nowe produkty i wykorzystać ich na rynku w sposób komercyjny. EIT przyciąga MŚP, które są liderami w swoich branżach. EIT ujednolica także inwestycje krajowe. Teraz trzeba rozwijać eksperyment, jakim jest EIT i zwiększenie jego wpływu. Trzeba zintegrować EIT w ramach Horyzontu 2020 i umieścić EIT w ramach spójnej strategii innowacji na szczeblu europejskim. Należy wzmocnić EIT poprzez budżet 3,19 mld €. Jeśli UE ma tworzyć wzrost i innowacje dla wszystkich, inwestycje w innowacje muszą być priorytetem. EIT jest najlepszym narzędziem, żeby tego dokonać. Trzeba zagwarantować budżet dla EIT, który nie jest zbyt rozbudowany w porównaniu z zadaniami do wykonania. Budżet na EIT to zaledwie 3,2% budżet na program Horyzont 2020 i zaledwie 20% budżetu przeznaczonego na europejskie ośrodki badań naukowych. Działalność EIT będzie ściśle monitorowana. Druga transza budżetu musi zostać przyznana przy uwzględnieniu wyników niezależnego audytu. Ośrodki wiedzy i innowacji muszą osiągnąć pewien pułap gwarantujący możliwość konkurencji na arenie międzynarodowej. Przyszli przedsiębiorcy UE żyją, mieszkają, pracują i studiują nie tylko w największych miastach, największych firmach i nie tylko na największych uniwersytetach. Trzeba zagwarantować dostęp do wyników prac EIT i ośrodków wiedzy i innowacji przez wszystkich obywateli UE. Dlatego proponowany jest system stypendialny, który pomoże utalentowanym jednostkom na pracę w ośrodkach wiedzy i innowacji. Ośrodki wiedzy i innowacji to są otwarte ośrodki, do których dołączają nowi członkowie. Struktura programów Horyzont 2020 powinna zachęcać do interakcji pomiędzy różnymi etapami cyklu programowania począwszy od wyboru ośrodków wiedzy i innowacji poprzez kontynuację wdrażania i rozpowszechniania wyników. Program Marii-Curie Skłodowskiej ma 5,7 mld € na działalność. Jego zadaniem jest wspieranie naukowców we wszystkich dziedzinach naukowych poprzez mobilność.