Wizyta Androulli Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT) cz.I badania naukoweWizyta Androulli Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT)

EIT to jeden z projektów, który może zmienić naszą przyszłość. Tkwi w nim wielki potencjał, jeśli chodzi o innowacje  i badania naukowe w Europie. Odzwierciedla on sposób, w jaki podchodzimy do innowacji w UE. EIT rozwinął się z pomysłu w rzeczywistość. W tej chwili wyróżniono 3 KICKi:

- Zrównoważona energia Ino-energy

- Zmiany klimatyczne

- Społeczeństwo komunikacyjno-informacyjne ICT

Stworzą one nowe możliwości biznesowe. Jeśli chodzi o sposób zarządzania, mają one zachęty do korzystania z logiki biznesowej. UE wynosi tylko 25% całkowitego finansowania KICków. Każdy składa się z 5-6 lokalnych ośrodków składających się z przedsiębiorstw i lokalnych ośrodków naukowych. Ośrodki te dysponują potencjałem tak, aby stać się klastrami innowacji światowej.

Tzoukalas: Osiągnięte zostały duże postępy, zwłaszcza, jeśli chodzi o związki ze szkolnictwem. Obecnie mamy problemy z prowadzeniem działalności innowacyjnej globalnie. Nie udało nam się odegrać roli lidera innowacji. Podobnych instytutów jest już ponad 70 w USA i kilkanaście w Chinach. Większość patentów przypada na USA. Czy więc Strategia 2020 będzie w końcu szansą, aby zacząć konkurować na rynku globalnym.

Van Nistelrooij: W szerokim ujęciu w 7PR w przypadku wspólnych inicjatyw mamy do czynienia z pewnym powielaniem działań, co należy wyeliminować.

J. Merkies: Trzeba zastanowić się, w jaki sposób EIT łączy się z wyzwaniami zapisanymi w dokumencie dotyczącym unii innowacyjności.

M. Carvalho: Pierwsze kroki EIT odbywały się w atmosferze sukcesu jednak teraz instytut znajduje się w krytycznym momencie. Należy rozróżnić różne równolegle funkcjonujące inicjatywy. EIT udało się wprowadzić studia wyższe do tego rodzaju partnerstwa. Edukacja znalazła się w samym środku tej strategii. KICki starają się wyjść na przeciw wielu ważnym wyzwaniom społecznym. Kwestia energii stała się jedną z kwestii społecznych, podobnie jak zmiana klimatyczna. Jeśli chodzi o przyszłość, to zarząd EIT wystosuje propozycję co do nowych KICków i kierunków ich rozwoju. Ze strony UE finansowanie to tylko 25% , co stanowi kapitał startowy. Finansowanie musi być przyciągane ze strony publicznej i prywatnej.