Uczestnictwo przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych w ramach programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2012-2013) badania naukoweUczestnictwo przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych w ramach programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2012-2013)

J. Brezina: Temat ten związany jest z badaniami i rozwojem, które mają ogromny wpływ na rozwój konkurencyjności. Nie ma osób, które mogłyby kwestionować badania naukowe w dziedzinie energii atomowej. Należy zaprosić świadków, którzy byli na miejscu w Fukushimie, aby mieć niezniekształcone informacje. Wymiar finansowy jest raczej sprawą, która w większym stopniu zajmuje komisję budżetu, podczas gdy komisja ITRE ma zająć się przygotowaniem merytorycznym. Najlepiej byłoby, gdyby udało się zaprosić specjalistów ze Wspólnego Instytutu Badawczego (Joint Research Center). Kwestie związane z odpadami promieniotwórczymi również mogą być przedmiotem badań.

T. Riera Madurell: Cieszy nas propozycja KE dotycząca nowej decyzji Rady określająca nowy program Euratom, oraz badania w sferze jądrowej. Trzeba skupić się na rozwoju technologii na rzecz bezpiecznego rozwoju energetyki atomowej, należy skupić się na wydajności i efektywności. Nowy program obejmuje także ITER i chodzi tu głównie o przeprowadzenie nowych badań. Wiadomo, że koszty projektu ITER znacznie wzrosną. Trzeba przeanalizować jednak wykonywalność wszystkich szczegółów tego programu.

P. Rubig: Po katastrofie w Japonii tematy dotyczące energii produkowanej w elektrowniach jądrowych są bardziej drażliwe, należy, więc położyć nacisk na edukację i zdobywanie kwalifikacji w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o fuzję jądrową to podstawowy program badań powinien być kontynuowany.

E. Tosenovsky: Bardzo ważne jest, aby badania w tej dziedzinie były kontynuowane i wspierane finansowo. Dzięki nim rozszerza się zakres naszej wiedzy nie tylko w dziedzinie energii jądrowej, ale także w dziedzinach pokrewnych. Programy te mogą stanowić wartościowy wkład w edukację. Po Fukushimie i histerycznych reakcjach nowe informacje i wyniki badań będą bardzo wartościowe, zwłaszcza, że niektóre państwa zrezygnowały z energetyki jądrowej na swoim terenie. Wymiana informacji i doświadczeń jest niezwykle istotna, gdyż niewiele państw jest w stanie sobie pozwolić na przeprowadzenie tego typu badań.

J. – P. Audy: W 2010r. przeprowadzono ocenę tego programu ramowego, a ocena ta została dostrzeżona. Propozycje KE zostały sformułowane przed katastrofą w Japonii, a wydaje się, że powinna ona być sygnałem dla KE. Jeśli chodzi o program ITER, to należy skupić się na badaniach i jasno podkreślić, że finansowane będą jedynie programy badawcze.

Y. Jadot: Potrzeba nowych wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Wnioski z katastrofy w Japonii powinny zostać wyciągnięte. Istnieją liczne obawy i należy na nie odpowiedzieć. Należy wyznaczyć sobie jasne cele dotyczące przyszłości energetycznej. UE nie może się zajmować jedynie badaniami, aczkolwiek powinny one zajmować szczególne miejsce.

J. Henin: Trzeba zachować zdrowy rozsądek, jakie by nie były okoliczności. Z katastrofy z Japonii nie możemy wyciągnąć wniosków, gdyż nie mamy do tego odpowiednich informacji i danych. Obywatele Europy nie mogą być uzależnieni od niewykwalifikowanych pracowników.

V. Remek: Z Republiki Czeskiej dochodzą głosy, że niektóre spółki energetyczne przygotowują się do reakcji na decyzje Niemiec o wycofaniu się z energii atomowej i podwyżki cen o ok.20%. Badania naukowe i kształcenie w tej drażliwej dziedzinie jest niezwykle istotne. Pracownicy sektora atomowego często szukali innych możliwości realizacji ambicji zawodowej, trzeba, więc wysłać jasny sygnał, że zawsze będziemy potrzebowali fachowców z tej dziedziny.

A. Niebler: Od lat chcemy stworzyć jednolity rynek energii, który byłby najlepszym rozwiązaniem dla konkurencyjności krajów członkowskich. Moce brakujące po rezygnacji z energii jądrowej w Niemczech na pewno zostaną zastąpione. Przedstawiciel Rady: Wczoraj udało się osiągnąć porozumienie względem energetyki jądrowej. Porozumienie zostało osiągnięte dzięki skupieniu się programu ramowego na kwestiach bezpieczeństwa. Rada zaprezentuje to porozumienie w poniedziałek. Udało się, zatem na szczęście wypracować kompromis.