Strategiczny program innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę. badania naukoweSprawozdawca: P. Lamberts: Potrzebna jest selekcja. Dobrze, żeby procedura była procesem liberalnym. Chodzi o wolny wybór poszczególnych projektów, w oparciu o wartość danych projektów. Może to jednak skutkować nieprzewidywalnością, lepiej przeprowadzić preselekcję. Ważne jednak, by nie doprowadzić do braku otwartości. EIT to jedyny organ w którym efekt dźwigni jest konkretnie wpisany – 25 do 75%. Aby uzyskać odpowiedni efekt dźwigni należy podjąć pewne kroki i dobrze, że są one zaplanowane. Pozostaje pytanie, czy konsorcja powinny być połączone z EIT. To konsorcja które wspierają działania innowacyjne, więc może powinny być połączone. W kwestii wspólnot wiedzy i innowacji nie ma sensu zajmowania się tymi, które nie wykazują potencjału.

Sprawozdawca: M. Matias: Jeżeli chodzi o wybór wspólnot wiedzy i innowacji, są różnice zdań. Niemniej jest szansa wystosowania kompromisów. Ważne jest wyrażenie poglądów odnośnie priorytetów społecznych i politycznych EIT. Niemniej lista powinna być otwarta, aby Rada i społeczeństwo mogli mieć na tą listę wpływ. Propozycja musi być bardzo wyważona. Jeżeli chodzi o siedzibę EIT to nie jest to decyzja Parlamentu, ale można mieć na nią wpływ. Przedstawiona została propozycja Strasburga jako miejsca siedziby EIT. Propozycja została przedstawiona Komisji Europejskiej do analizy.

I. A. Tsoukalas: Wspólnoty wiedzy i innowacji muszą być nadzorowane. Potrzebna jest procedura selekcji. Trzeba włączyć w to uczelnie i ośrodki badawcze. Ważne jest szerzenie wyników badań naukowych. Wspólnoty wiedzy i innowacji powinny mieć swoje oddziały regionalne, alby promować doskonałość na danym terenie.

F. Hall: Potrzebna jest przewidywalność rozwoju sytuacji. Wspólnoty wiedzy i innowacji potrzebują elastyczności.

M. Carvalho: Ważne jest zaangażowanie funduszy regionalnych. Należy działać w sposób nowatorski. Trzeba zwrócić uwagę na finansowanie. Jeżeli chodzi o selekcje – potrzebna jest równowaga między przewidywalnością i elastycznością. EIT powinien działać dłużej niż programy ramowe.

C. Ehler: EIT to ambitny projekt, potrzebna jest ewaluacja. Poprzednia ewaluacja miała miejsce zanim powstały wspólnoty wiedzy i innowacji. Trzeba zachować sceptycyzm. Zakładanie budżetu na tak wczesnym etapie jest zaskakujące.

J.-P. Audy: Trzeba zastanowić się nad wpływem na zarząd EIT. W tej chwili struktury satelitarne UE są poza jurysdykcją PE. Jeżeli chodzi o siedzibę powinien się tym zająć rząd francuski, albo miasto Strasburg, nie PE.

Komisja Europejska: EIT, wspólnoty wiedzy i innowacji to nowe twory, którym należy się odpowiednio przyjrzeć. Trzeba ustalić budżet do 2018 roku, zrobić przegląd, a dopiero potem odblokować dalszy budżet. Wspólnoty wiedzy i innowacji muszą wnosić coś nowego, powinny charakteryzować się przewidywalnością finansową, powinny działać w poszanowaniu dla trójkąta wiedzy. Komisja proponuje konsultacje publiczne. Należy wyznaczyć tematy, które wpisują się w strategię Europa 2020. Jeżeli chodzi o EIT dobre jest wyznaczenie finansowania na poziomie 25-75%. Jeżeli chodzi o zasady – należy stworzyć elastyczność, aby nie stworzyć zasad zaporowych.

Sprawozdawca: P. Lamberts: Jeżeli chodzi o wybór wspólnot wiedzy i innowacji to nie jest to wybór przypadkowy. Celem wspólnot jest działanie samodzielne. Ale ważne by można było to monitorować, niemniej monitoring bez kar finansowych nie będzie działał. Jeżeli chodzi o ewaluację EIT – nie jest tak duży jak JTI. To, że jedno miejsce jest źle zarządzane nie znaczy, że nie mamy tworzyć nowego. Ważny jest przegląd, ważny jest odpowiedni monitoring.

Sprawozdawca: M. Matias: Komisja nie odrzuca nikogo z góry. Potrzebne są równe warunki dla wszystkich uczestników. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły, każdy ma możliwość wzięcia udziału we wspólnotach wiedzy i innowacji. Model który jest tworzony sprzyja inwestycjom, daje miejsca pracy. To zasługuje na zaufanie. Jeżeli chodzi o siedzibę EIT, trzeba prowadzić dyskusję w tym temacie.