Przegląd śródokresowy Wspólnotowych zasad dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. badania naukoweKomisja: Założenie jest, aby 3% PKB UE zostało przeznaczone na badania naukowe. Działanie to ma na celu analizę sytuacji wdrożenia badań. Pomoc państwa to jeden z elementów wspierania polityki badawczej i rozwojowej. Zostały stworzone zasady, dzięki którym państwa otrzymują pomoc. Działania były skuteczne, bo wzrosły wydatki na badania. Państwa członkowskie mogą wspierać badania nie informując Komisji Europejskiej. Państwa z większym doświadczeniem lepiej wykorzystują środki. Trzeba brać pod uwagę nowe aspekty finansowania badań. Co do stoczni trzeba się zastanowić, co z nimi zrobić. Powinny zostać włączone w programy badawcze.

T. Riera Madurell: Jest jeszcze problem identyfikacji ram. Komisja z optymizmem o tym mówi. Czy obciążenia administracyjne nie są zbyt duże?

Przedstawiciel Komisji: Na jesieni zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Rozmowa o warunkach ramowych nie narzuca państwom wykorzystania środków. Państwa same podejmują decyzję o wykorzystaniu środków.