Przedstawienie badania pt. „Atrakcyjność UE dla wybitnych naukowców” cz.II badania naukoweO. Cartalon , autor badania: Dążenie do doskonałości w badaniach naukowych to najlepsza droga. Osiągać to trzeba w porozumieniu z regionami. Trzeba jednak pozwolić na pewna elastyczność ze strony rządów. Trzeba zapewnić doskonałe warunki dla naukowców w regionach, których sytuację należy poprawić.

J. Creutzmann : Czy instytucje europejskie są w stanie osiągnąć poziom płać który jest w Stanach Zjednoczonych i tym samym przyciągnąć naukowców?

O. Cartalon , autor badania: Istnieje ogromna luka. Uniwersytet Stanowy w Iowa płaci pracownikom naukowym od 50 do 100 tysięcy dolarów rocznie. W Ameryce istnieje mentalność która każe dobrze wynagradzać tych którzy przynoszą dobre wyniki. Najlepsi naukowcy traktowani są tak jak piłkarze, czy gwiazdy muzyki.

J. P. Audi: Trzeba bardzo uważać jeżeli chodzi o wysokie wynagrodzenia, bo nie chodzi o to by szukać, ale by znaleźć. Ważne jest też rozpowszechnianie badań naukowych. Trzeba się zastanowić czy iść w stronę doskonałości, czy finansować sposoby, aby wyniki badań miały swoje zastosowanie w życiu codziennym.

O. Cartalon, autor badania: Należy silniej akcentować kwestię doskonałości. Trzeba ustalić kryteria, czyli wpływ pracy na naukę, na przedsiębiorstwa, ich konkurencyjność. Ważne, by docenić najlepszych.

J. Henin : Oprócz wsparcia z budżetu, naukowcy mogą również liczyć na wsparcie strefy prywatnej przy czym tendencja ta jest silniejsza w USA niż w UE. Oczywistym jest, że wynagrodzenie to bardzo istotna kwestia, ale przecież równie ważne jest otoczenie naukowe. Trzeba zmienić image badań naukowych, żeby stały się atrakcyjniejsze dla inwestorów. Trzeba zmienić mentalność. Jeżeli nie uda nam się przekonać Europy do badań, będziemy w coraz gorszej sytuacji. Jeżeli piłkarz w Europie może zarabiać 400 tys. euro tygodniowo, to UE stać również na wybitnych naukowców.

J. Rohde: Na jakich obszarach w ramach Horyzontu 2020 warto się najbardziej skupić? Czy priorytety określone przez KE są właściwe?

O. Cartalon , autor badania: Każdy region powinien się skupić na swoich najsilniejszych stronach. Europa nie będzie najlepsza we wszystkim. Poprzez międzynarodową współpracę, można stworzyć finansowanie na szczeblu europejskim i rozwinąć centra doskonałości.

V. Prodi: Powinny zostać wprowadzone mechanizmy dzięki którym nagradzane byłyby dobrze działające instytucje naukowe. Osiągane sukcesy powinny być odpowiednio premiowane. Trzeba zwrócić uwagę na ewentualną możliwość korupcji.

O. Cartalon , autor badania: Wynagrodzenie powinno być adekwatne do wkładu na rzecz
społeczeństwa.