Przedstawienie aktualnej sytuacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) badania naukoweMartin Schuurmans, przewodniczący Rady Zarządzającej EIT – przedstawienie aktualnej sytuacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, powołany 11.03.2008r. decyzją KomisjiEuropejskiej jest katalizatorem krokowych zmian innowacyjności, w której to dziedzinie Unia Europejska powoli zaczyna nadrabiać zaległości względem innych regionów świata jak Indie, Chiny, czy USA. Przede wszystkim należy utworzyć pełną sieć innowacji, prowadzić badaniew bizniesie i badania naukowe na szczeblu akademickim. Musi powstać sieć gwarantująca szybszyprzepływ wiedzy między tymi dwoma dziedzinami.

Na świecie istnieją obecnie centra innowacji jak:

  1. Stanford, USA,
  2. Shanghai,
  3. Chiny
  4. Pekin,
  5. Bangdar,
  6. Indie.

W Europie na razie powstają Knowledge and Innovation Communities (wspólnoty wiedzy innowacyjności) tzw. KICs. Głównymi wyzwaniami KICs będzie wkład w rozwój edukacjiwyższej, edukacja przedsiębiorców. Będą one finansowane przez EIT w 25%. Przewidywany czas ich rozwoju to 7-15 lat.