Program szczegółowy wdrażający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „horyzont 2020” (2014-2020) badania naukoweC. Gutierrez-Cortines: Duże znaczenie mają nauki humanistyczne. Innowacja potrzebna jest również w administracji. Komisja myśli o dużych projektach 5-10 mln. euro. Należy myśleć również o tych mniejszych. Potrzebna jest decentralizacja.

V. Prodi: Ważne by wspierać programy takie jak ITER, Galileo i GMS. To struktury Europejskie. Potrzebne jest dla nich dobre finansowanie.

S. Kelly: Trzeba dogonić USA i Japonie. Propozycja 80 zamiast 100 mld. euro nie pozwoli osiągnąć tego co trzeba. Badania naukowe prowadzą do innowacji, do wzrostu ilości miejsc pracy, do rozwoju.

R. Helmer: Ważne są nauki społeczne i zdrowie. Budżet na Horyzont zostanie podzielony na wiele lat, na wiele krajów i prawdopodobnie większość środków zostanie przejęte przez administrację, weryfikację, ocenę, itd. Takie programy powinny być prowadzone wewnątrz krajów członkowskich.

Z. Mazej Kukovic: Łączenie badań z przedsiębiorczością działa, kiedy jest na to odpowiednia ilość środków. Horyzont daje odpowiednią podstawę. Ważne są potrzeby ludzi starszych.

A. Ticau: Potrzebne jest uproszczenie procedur programu. Ważny jest sposób selekcji projektów. Płaca powinna być ujednolicona w całej Unii. Badania nie mogą kończyć życia w laboratoriach. Muszą trafiać na rynek.

J. A. Merkies: Jest presja czasu. Trzeba być konkretnym w planach. Potrzebna jest konsolidacja.

J. F. Audi: ITER nie jest projektem europejskim, tylko międzynarodowym. Jeżeli chodzi o Horyzont, potrzebne jest włączenie możliwości rewizyjnej. Może jak kraje członkowskie wyjdą z kryzysu będziemy mogli zrewidować budżet w 2015 roku.

J. Henin: Dla wszystkich najważniejsze są badania. Trzeba zadbać, by je wspierać. Trzeba gonić Chiny, Japonię, USA. Potrzebne są odpowiednie finanse. Konieczna jest współpraca. Jeżeli każdy będzie grał indywidualnie, nie osiągniemy tego co założyliśmy.

C. Ehler : Musi być równowaga między politykami krajowymi, a polityką europejską. Program Horyzont podkreśla ten wzrost, który jest bardzo potrzebny. Jeżeli nie będzie pieniędzy na niego – UE zostanie daleko w tyle. Ważne by Europa była globalnym graczem.

Komisja Europejska: Potrzebne jest zjednoczenie Parlamentu. Są problemy ze środkami. Horyzont 2020 dotyczy wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Trzeba go wspierać. Jeżeli chodzi o otwarty dostęp ważne są kwestie praw własności. Trzeba wypełnić lukę innowacyjną. Energia jest szalenie istotna. Ważne jest zdrowie. Tu UE ma wiele dobrych stron. Program musi skupić się na uczestnikach. Potrzebna jest elastyczność instrumentów. Należy poświęcać dużo uwagi MŚP. Partnerstwo prywatno-publiczne jest faktycznie kontrowersyjne. Ważne jest uproszczenie i przyspieszenie procesu starania się o środki. Każdy program ramowy podlega przeglądowi i tak samo będzie w przypadku Horyzontu.

Sprawozdawca: T. Riera Madurell : Punkty które jeszcze nie są zamknięte zostały jasno uwypuklone. Ważne jest jasne stanowisko PE. Ważny jest ambitny i dobrze przygotowany program. Trzeba być konkurencyjnym na polu badań i innowacji. Potrzebna jest lepsza infrastruktura. Przedsiębiorstwa muszą być bardziej konkurencyjne. Trzeba zwiększyć ilość innowacyjnych MŚP. Budżet jest drażliwą sprawą. Trzeba o niego walczyć do samego końca. Konieczne jest dobre finansowanie, aby dotrzymać kroku Korei, Japonii. Tam finansowanie jest dużo lepsze niż w UE. Ważne by wspierać mniejsze projekty i pomóc im się przebić.

Sprawozdawca: M. Carvalho : Ważne by rozszerzyć udział. Ważna jest doskonałość. Należy wspierać mniejsze jednostki: małe uniwersytety, MŚP, małe ośrodki badawcze. Potrzebny jest pomost między różnymi programami. Należy wyważyć stanowisko. Potrzebna jest równowaga między małymi, średnimi i dużymi projektami. Należy pamiętać o wartości dodanej dla projektów naukowych.