Prezentacja „Nowej Strategii JRC na okres "2010-2020" Badania naukowePrezentacja „Nowej Strategii JRC na okres 2010-2020” przez Rolanda Schenkela, dyrektora generalnego JRC (Wspólnego Centrum Badawczego)

Pracuje dla nas ok.700 naukowców i ponad 400 doktorantów prowadzących badania naukowe, dużo wagi przywiązujemy do młodych ludzi i do mobilności. Kluczem jest wspieranie polityki. Fundusze to 85% z Programów Ramowych, a 15% finansowane jest dodatkowo. Administrujemy laboratoriami i budynkami. Wszystkie nasze departamenty są certyfikowane. Poszczególne elementy napędowe to kompleksowość tworzenia polityki. Musimy być bardziej aktywni, dokonywać większej ilości analiz dotyczących opłacalności. Chcemy być zaufanym dostarczycielem opcji politycznych dla polityków europejskich w kluczowych sprawach i jest to największym wyzwaniem na najbliższe lata. Chcemy wprowadzić lepszy dialog z klientami. Na szczeblu definiowania projektu nie spędzamy wystarczająco czasu, aby określić dokładnie, czego chce klient. Musimy rozwinąć naszą kompetencję socjalną, mikro i makroekonomiczną. Na końcu mamy dostarczać naszym politykom opcji. Skupiamy się na celach europejskich, a nie zewnętrznych.  Główne obszary tematyczne JRC to: – zrównoważony rozwój i wzrost - bezpieczeństwo Nowe obszary tematyczne: – w kierunku nowej, otwartej gospodarki – rozwój społeczeństwa niskoemisyjnego – zrównoważone zarządzanie obszarami emisyjnymi Wdrażanie strategii powinno następować poprzez współpracę z większą liczbą dyrekcji jednocześnie. Zmiany klimatu dotykają wiele DG, więc współpraca musi być bardziej zorganizowana. Cele te będziemy realizować bez potrzeby zwiększania zasobów, czyli pewne obszary będą wspierane środkami z innych. Planujemy zorganizować liczne warsztaty i inne spotkania naukowe. Będziemy dążyć do doskonałości naukowej – złożono prośbę do KE, abyśmy mogli rekrutować więcej naukowców. Część strategii wewnętrznej to przywiązanie uwagi do osób. Potrzebna nam jest nowoczesna struktura teleinformatyczna z dużymi możliwościami przesyłowymi. Musimy ulepszyć system zarządzania wiedzą. Niezwykle ważny jest również wymiar zagraniczny – Europejski Obszar Badawczy.