Prezentacja – Kamal Hossain, przewodniczący EURAMET, na temat europejskiego programu na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii. badania naukoweK. Hossain: Metrologia, to sposób stosowania pomiarów. Brytyjskie Towarzystwo Naukowe stwierdziło, iż to cichy bohater, dzięki któremu istnieje mnóstwo technicznych rozwiązań. Dzięki metrologii otrzymujemy to, za co płacimy, np. tyle litrów paliwa, za ile zapłaciliśmy. Dziedzina ta jest fundamentem badań naukowych- podstawowych, zapewnia ścisłe pomiary, choćby w produkcji samochodów, która oparta jest o pomiary, których dziś wystarcza dokonać około 2 lub 3, nie jak kiedyś kilka tysięcy. Popyt na pomiary rośnie, ze względu na zmiany technologiczne. Życie codzienne zmusza, by co raz więcej o nich wiedzieć. Metrologia i normy na pewno nie należą do najbardziej ekscytujących tematów, ale wszystko tak naprawdę zaczyna się od wykonania pewnych pomiarów, miniaturyzacji, koncepcji, aż do rzeczywistego, finalnego produktu. Warto wspomnieć o europejskim programie, który obejmuje 30 przedsięwzięć i jest realizowany w zakresie konkurencyjności. Jest także wiele przykładów, gdzie metrologia wspomaga procesy i technologie, by odpowiadały zasadom, normom i standardom, które sobie założono. Komisja i kraje członkowskie wymagają różnych norm i przepisów, dlatego wymaga to odpowiednich normalizacji, ale także dokładnych pomiarów. Pomiary umożliwiają stworzenie odpowiedniego obrazu dla realizacji zamierzonego celu.

Świat pomiarowy podzielony jest na kilka organizacji, które zajmują się metrologią.

1. EURAMET działa na terenie Europy, skupia 23 kraje członkowskie, które uzgodniły działanie tej instytucji, a KE udostępniła na to odpowiednie fundusze. Kwestia metrologii, choć to niezauważalne jest bardzo ważna w skali europejskiej.

2. Historia działań w zakresie metrologii sięga rozpoczętych przedsięwzięć o nazwie MIRE, potem iMIRE, potem iMIRE+.

Liczba ich uczestników stale rośnie, program się rozrósł. Obecnie do 28 krajów, które uzgodniły współpracę w programie metrologicznym. Aby konkurować pomyślnie z USA czy z Azją w ramach Imira+, realizowane jest 96 przedsięwzięć, a 30 kolejnych czeka na otwarcie. Prowadzona jest współpraca z wieloma instytucjami i wieloma dużymi firmami, a także prawie 70 uniwersytetami z całego świata. Ponad 1000 innych partnerów jest zaangażowanych w prace projektowe, a liczyć trzeba, że ta liczba będzie podwojona. To świetna informacja, gdyż naukowcy uniwersyteccy wnoszą nowy zakres wiedzy do programu. Warto wiedzieć, iż każdy kraj dysponuje swym instytutem metrologicznym, odpowiedzialnym za pewne normy. Na najbliższy czas planuje się 10 letni program z budżetem sięgającym 600 mln euro. Zakres jego jest szerszy i będzie wspierać potencjał administracyjny, normalizacyjny, ma także pomagać wszystkim członkom stowarzyszenia. Program obejmować będzie 4 moduły w ramach, których wspierany będzie europejski przemysł, transfer technologii, opracowywanie nowych norm z punktu widzenia konkurencyjności. E. Herczog: Obywatele są świetnie wyposażeni w nowe technologie, sami kiedyś zostaną częścią pomiaru. Państwo są natomiast jedyną organizacją, której ufa się w ciemno. Co można zrobić, by obywatele bardziej byli zaangażowali w kwestie pomiaru? By stało się częścią społeczeństwa naukowego?