Mini-hearing w sprawie wdrożenia programu ramowego w zakresie badań: Jak ograniczyć formalności administracyjne i zwiększyć efektywność? badania naukoweC. Hull, EARTO: EARTO to europejska organizacja zrzeszająca organizacje zajmujące się badaniami naukowymi. Organizacja ta zorientowana na misje, zrzeszająca głównie agendy rządowe zajmujące się kwestiami stanowiącymi największe wyzwania. Główni partnerzy brały udział w 500 projektach 6 Programu Ramowego. Programy ramowe są jedynym narzędziem transgranicznie wspierającym programy naukowe. 7PR miał wprowadzać uproszczenia administracyjne i rzeczywiście są pewne poprawy (np. możliwości jednolitego rejestrowania uczestników), ale niektóre wcale nie stanowią uproszczenia dla uczestników programów (np. ryczałtowy zwrot kosztów). Istnieje ryzyko w postaci politycznych nacisków i często ryczałty są dużo mniejsze niż koszty rzeczywiste.

Dużym problemem okazuje się obliczanie średniego kosztu personelu. 80% z 30 największych RTO nie spełnia warunków przedłożonych przez KE, a pozostałe jednostki nie są pewne czy je spełniają. Aktualne zasady metodologii obliczania średniego kosztu personelu są niejasne. Jeśli natomiast chodzi o certyfikaty, to nie będą one konieczne, gdyż przeprowadzane będą audyty. Kampania audytowa burzy zaufanie w organ KE oraz zwiększa obciążenia uczestników PR. Należy to zmienić, gdyż partnerzy będą się wycofywać. 2 spośród zrzeszonych RTO będą stosować stare warunki z powodu braku zaufania KE (co to są koszty kwalifikowane, które są, które nie – wciąż jest dużo niejasności). Potrzebna jest minimalna pewność prawna, a jej właśnie obecnie brakuje. Aby wyjaśnić tę sytuację trzeba zrozumieć jak wygląda kampania audytowa. Pomiędzy 20 największymi uczestnikami jest 7 organizacji badawczych i przedsiębiorstw, gdzie KE stwierdziła systematyczne błędy w wyliczeniach, mimo iż wszystkie wyliczenia przedstawiane były na tych samych zasadach, które dotąd były uznawane. Teraz KE zaleciła sprawdzenie wszystkich kosztów wszystkich uczestników. Obecnie jest 7500 raportów dotyczących kosztów. Każdy został przygotowany i wysłany do KE po podpisaniu przez uczestników. KE przyjmowała te raporty i aktualnie kilka tysięcy osób pracuje nad ich audytowaniem.

KE pokazuje tym samym, że nie potrafi pracować nad 7PR., Jeżeli bowiem ktoś popełnił błędy to była to KE, która wstecz jednostronnie zmieniła definicję kosztów kwalifikowanych. Dwie spośród tych organizacji prawdopodobnie podejmą kroki prawne przeciwko KE. Audyty ex-post przyniosą więcej szkód niż korzyści. A my dziś nie powinniśmy próbować naprawiać przeszłości tylko skupić się na poprawianiu 8PR. Trzeba wprowadzić realistyczne i wspólne ramy do 8PR. Trzeba wspólnie określonych zasad udziału w programie ramowym.