Martin Schuurmans, przewodniczący Rady Zarządzającej EIT – przedstawienie aktualnej sytuacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) badania naukoweEuropejski Instytut Innowacji i Technologii, powołany 11.03.2008r. decyzją Komisji Europejskiej jest katalizatorem krokowych zmian innowacyjności, w której to dziedzinie Unia Europejska powoli zaczyna nadrabiać zaległości względem innych regionów świata jak Indie, Chiny, czy USA. Przede wszystkim należy utworzyć pełną sieć innowacji, prowadzić badanie w bizniesie i badania naukowe na szczeblu akademickim. Musi powstać sieć gwarantująca szybszy przepływ wiedzy między tymi dwoma dziedzinami.

Na świecie istnieją obecnie centra innowacji jak:
1. Stanford, USA,
2. Shanghai, Chiny
3. Pekin, Chinach
4. Bangdar, Indie.

W Europie na razie powstają Knowledge and Innovation Communities (wspólnoty wiedzy i innowacyjności) tzw. KICs. Głównymi wyzwaniami KICs będzie wkład w rozwój edukacji wyższej, edukacja przedsiębiorców. Będą one finansowane przez EIT w 25%. Przewidywany czas ich rozwoju to 7-15 lat.