Główne sukcesy Prezydencji Hiszpańskiej w sferze nauki i badań naukowych badania naukoweFelipe Petriz Calvo, reprezentującego Cristinę Garmendię, hiszpańską minister nauki i innowacji.

Główne sukcesy Prezydencji Hiszpańskiej w sferze nauki i badań naukowych to wzmocnienie komisji badań naukowych, oraz postęp, jeśli chodzi o Europę wiedzy i mobilność naukowców. Są również postępy dotyczące swobodnego przepływu wiedzy. Program innowacji i badań naukowych musi odbywać się na poziomie zarówno regionalnym jak i wspólnotowym. Odpowiedzi muszą być efektywne. Musimy pamiętać, że nauka i innowacje mogą być odpowiedzią na obecny kryzys gospodarczy.  Obywatele muszą być bardziej świadomi naszych działań. Ustalanie priorytetów projektów, daje nam dosyć dobre pojęcie odnośnie tego, czego oczekują. Oznacza to lepsze podejście do wymiaru społecznego.

Unia Innowacji: przekształcenie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie Priorytetem jest dzisiaj rozwój technologii innowacyjnych dla środowiska. Stworzenie unii innowacyjnej, która będzie pomagała innym firmom chcącym wejść na rynek. Wprowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw do łańcucha jest korzystne. System edukacji wyższej produkuje badaczy lub biznesmenów, a powinno się połączyć obie te funkcje. Pracować trzeba wspólnie, aby osiągnąć sukces. Simens Definicja innowacji to pomysł i wprowadzenie na rynek. Dzięki temu pomysł może osiągnąć sukces na rynku. Innowacje są bardzo ważne dla firm. W 2007 zaczęła narastać urbanizacja, po raz pierwszy pojawiło się więcej mieszkańców w miastach niż na wsiach. Zmiany demograficzne oraz globalizacja są najważniejszym elementem, który potrzeba brać pod uwagę w relacjach biznesowych. Europejski Fundusz Inwestycyjny EFI zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw od powstania oraz zarządzaniem środkami finansowymi. Propozycja wprowadzenia nowych kierunków działań, a także działań rozwijających transfer technologii jest bardzo korzystna dla rozwoju Unii Innowacyjnej. W portfelach banków, z którymi podpisane są umowy trzeba wybrać kilka najlepszych i udzielić im gwarancji. Potrzebne są rozbudowane związki z bankami i funduszami. W przypadku kontroli muszą być przygotowane odpowiednie procedury, które umożliwią bezpieczeństwo dla rozwoju firm. Potrzebne jest także stworzenie jasnej definicji technologii.  Należy wprowadzić elastyczność wytycznych, choć ciężko wypełnić wszystkie luki stworzone przez ostatnie 10 lat. Potrzebna jest krótsza podstawa prawna, która umożliwi lepsze i sprawniejsze działanie. Potrzebna jest wizja, która skupi się na koordynacji tych działań.  Uniwersytet Stanford Trzeba jak najszybciej wykorzystać firmy i przenosić je na rynek globalny. Wiele regionów nie jest jeszcze wystarczająco reprezentowanych. Zazwyczaj dobre relacje pojawiają się m.in. z Niemcami, Francją, Szwajcarią. Coraz częściej pojawiają się reprezentacje Brazylii, Chile, Chin i Indii. Dolina Krzemowa jest ważnym elementem dla rozwoju Europy z kilku względów: – adaptacja do rynku w szybkim czasie – szkolenia dla naukowców i przedsiębiorców