Dodatkowy program badawczy na potrzeby projektu ITER (2014-2018) cz.II badania naukoweSprawozdawca: V. Remek: Europa przechodzi kryzys, jednak energia zawsze była bardzo potrzebna do życia. Nie wygląda na to, żeby nagle zużycie energii drastycznie zmalało. Trzeba szukać nowych rozwiązań jej pozyskiwania. Dobrym rozwiązaniem jest fuzja jądrowa i należy wspierać projekt ITER. Unia Europejska powinna czynnie uczestniczyć w tym programie.

E. Gardini: ITER jest bardzo ważnym i cennym programem. Europa powinna utrzymać centralna rolę w tym przedsięwzięciu. ITER jest ważny dla naukowców. Jest to program szalenie ważny dla sektora energetycznego. Należy być ostrożnym z budżetem, żeby go nie przekroczyć. Należy pamiętać o programie FAST. Komisja powinna monitorować prace.

A. Correira De Campos: Ważne jest rozwinięcie rozwiązań technologicznych. Ważne jest finansowanie. Powinno się ono zawrzeć w Wieloletnich Ramach Finansowych.

V. Panayotov: ITER to program badawczy spełniający warunki UE. Nie może być ciągnięty finansowo przez tylko jeden kraj. Jest to jeden z czołowych programów naukowych UE. Program powinien zostać dobrze zakotwiczony w UE. Unia powinna być wiarygodna dla partnerów zza granicy.

E. Tosenovsky: Badania należy kontynuować. Trzeba dobrze wykorzystywać środki. Program będzie miał pozytywne efekty dla badań naukowych. Ważna jest ciągłość tego projektu.

M. Carvalho: Unia powinna pełnić rolę przywódczą. Ważny jest udział przedsiębiorstw. Rada popiera finansowanie na poziomie 2,7 mln euro. Ważne by usytuować ITER w finansowaniu. Rada uważa, że powinno to być 1A. Trzeba chronić inne projekty w 1A jak na przykład Horyzont 2020, a ITER mógłby zbyt mocno podbierać środki.

Z. Balcytis: Problemy z polityką energetyczną wpisują się w rozwiązania ITER. Trzeba podejmować wysiłki, aby projekt był kontynuowany. Potrzebny jest odpowiedni poziom postępu. Bez odpowiedniego finansowania projekt nie będzie mógł być kontynuowany.

K. Van Brempt: Program należy popierać. Jeżeli chodzi o budżet i umieszczenie programu w Wieloletnich Ramach Finansowych – należy doprecyzować, że umieszczenie tam tego programu powinno się znajdować poza 1A, aby nie zagrażać programowi Horyzont 2020. W ten sposób osiągniemy więcej korzyści.

C. Ehler: ITER wciąż jest tylko projektem badawczym. Trzeba być ostrożnym z finansowaniem. Program może z dnia na dzień stać się znacznie droższym. ITER jest kiepsko zarządzane, co zgłaszane było w ostatnich czasach. Prace oczywiście należy kontynuować. Każde finansowania poniżej 4 mld. euro jest nierealne. Alokowanie mniejszych środków jest równoznaczne z problemami, jakie mieliśmy w przeszłości. W budżecie trzeba zabezpieczyć 4 mld. euro.

Komisja Europejska: Ograniczanie wydatków jest priorytetem. Powtarzane jest to naszym partnerom międzynarodowym. Mamy bardzo ograniczony budżet. Nie można zaakceptować dodatkowych wydatków, jeżeli nie będzie to absolutnie niezbędne.

Sprawozdawca: V. Remek: Ważne by duch współpracy trwał pomimo nadchodzących problemów.

M. Rivasi: Projekt powinien być finansowany w krajach które tego chcą, a nie przez budżet europejski. Niemcy np. mają swój program fuzji. Grecji, czy Hiszpanii nie stać na uczestnictwo w tym programie. Trzeba być ostrożnym jeżeli chodzi o finansowanie tego programu.

Sprawozdawca: V. Remek: Istnieją problemy techniczne. Niemniej fuzja funkcjonuje w naturze – na słońcu i ludzie chcą to wykorzystać w małym stopniu na ziemi. Badania w krajach członkowskich – w Niemczech, Czechach to badania dodatkowe, wspierające. Wiodący powinien być ITER.