Dodatkowy program badawczy na potrzeby projektu ITER (2014-2018) cz.I badania naukowe 

Sprawozdawca: V Remek : ITER jest projektem, który ma jasną wartość dodaną. Jest to bardzo cenny program. Zapewnia przyjazną dla środowiska, bezpieczną energię. ITER powinien mieć dobre wsparcie budżetowe. Unia musi wysłać sygnał, że będzie zdecydowanie wspierać program. Dobrze byłoby włączyć ITER do wieloletnich ram finansowych. Trzeba szukać dróg, aby było to możliwe.

A. Vidal Quadras: ITER powinien być finansowany z wieloletnich ram. Komisja jest zdania, że program powinien być usunięty z tych ram. Jeżeli ITER będzie poza WRF łatwiej będzie zwiększyć jego budżet. W ramach WRF nie będzie możliwości zwiększania budżetu, albo będzie to bardzo trudne. Jeśli ITER zostanie w WRF, PE będzie miał na niego większy wpływ i to też jest ważne.

N. Glante: Trzeba zaznaczyć ze ITER – fuzja jądrowa różni się od rozszczepienie atomu. To dobry sposób na wkład w zahamowanie zmian klimatycznych. Całkowite wyjście z energii jądrowej będzie bardzo kosztowne. ITER powinien być finansowany z WRF. Potrzebne jest jednak zapewnienie braku możliwości przesuwania środków.

P. Rubig: Jeżeli ITER będzie włączony w WRF, to jaki to będzie miało wpływ na Horyzont 2020 i jego finansowanie? Obiecane kwoty muszą być zapewnione, bez względu na źródło finansowania.

H. Reul: Wszystko musi być prawidłowo zorganizowane i zarządzanie finansowo. Projekt ma kolosalne znaczenie w kwestii badań naukowych, energetyki. Trzeba to zrealizować i trzeba to zrobić rozsądnie. Finansowanie powinno odbywać się z WRF.

Komisja Europejska: ITER jest projektem pierwszym w swoim rodzaju. UE ma 7 partnerów zagranicznych którzy będą brali udział w realizacji tego programu. Komisja uważa że finansowanie takich dużych projektów jak ITER powinno się odbywać poza WRF. To pomoże zwiększyć budżet przesuwając środki w ramach krajów członkowskich. Jeżeli chodzi o sam projekt jest on coraz bardziej zaawansowany. Powstają obiekty, organizuje się zarządzanie. Komisja ma nadzieje, że finansowanie ITER nie będzie miało negatywnego wpływu na Horyzont 2020.

C. Ehler: Negocjacje z Radą potwierdzają, że ITER nie dotknie budżetu Horyzontu 2020. Niemniej, trzeba być ostrożnym w optymizmie, bo negocjacje różnie mogą się potoczyć. PE od początku wspiera program. Należy się zastanowić co stałoby się gdyby UE wyszła z programu ITER. Czy UE jest w ogóle w stanie z tego wyjść w wypadku, gdyby nie udało się uzbierać budżetu. Trzeba się na tym zastanowić.

Sprawozdawca: V Remek : Europa musi honorować swoje zobowiązania międzynarodowe. Nie potrzebne są zapisy pozwalające się Europie z programu wycofać. Nie ma sensu tego robić.

N. Glante: Czy to znaczy, że bez względu na wynik sprawozdania i dalszej chęci uczestniczenia w programie Unia będzie musiała wyłożyć 4,3 mln euro na ten program?

Komisja Europejska: Euroatom, nie może wycofać się z porozumienia. Są kary w stosunku do innych partnerów. Jest to również kara dla europejskiego przemysłu. Kwota 4,3 mld. Euro jest kwotą szacunkową, nie wiadomo jaki byłby ostateczny koszt.

Sprawozdawca: V Remek : Finansowanie poza wieloletnimi ramami finansowymi i związane z tym przesunięcia środków mogą spowodować spowolnienie prac. Ważne jest porozumienie. Nie wyobrażalnym byłoby gdyby UE miała ten projekt porzucić.