Wspólne Centrum Badawcze Badania naukoweDr Ronald Schenkel, dyrektor generalny Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) - 

„Solidne badania naukowe w kształtowaniu polityki: przegląd i przyszła strategia  Wspólnego Centrum Badawczego”.

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Center) jest jednostką, której zadaniem jest  pomoc w podejmowaniu decyzji poprzez prezentowanie wiarygodnych badań naukowych.  Udziela, więc ono wsparcia naukowego głównym decydentom politycznym.  JRC zatrudnia obecnie 2600 pracowników w 7 placówkach w 5 krajach członkowskich:

• w Belgii

• w Hiszpanii

• w Holandii

• w Niemczech

• we Włoszech

Głównymi zadaniami JRC jest prowadzenie działań operacyjnych, śledzenie sytuacji,  uaktualnianie danych, a także reagowanie antykryzysowe. W swojej pracy JRC skupia się na  kilku najważniejszych obszarach i pracuje nad rozwiązaniami, a nie nad badaniami  innowacyjności. Wspólne Centrum Badawcze ma tylko połączyć dostępną wiedzę, aby   przeanalizować różne scenariusze dla polityki, nie jest to polityka badawcza, ale pomoc  naukowa dla podmiotów politycznych. JRC ma zapewnić najbardziej zaufane rozwiązania dla  istniejących problemów.

Kimmo Viljamaa – badanie dotyczące mobilności naukowców  Przemieszczanie się młodych naukowców odbywa się zazwyczaj na zasadach krótko- lub  długoterminowych. W pierwszym przypadku chodzi głównie o wizyty kilku-dniowe, lub  trwające ok. tygodnia, te drugie natomiast są zazwyczaj wyjazdami na kilka lat. Europa  posiada bardzo dobre uniwersytety, jednak to w Stanach Zjednoczonych są lepsze warunki dla  rozwoju kariery młodych naukowców. Europa musi stworzyć Europejską Dolinę Krzemową,  skoncentrować młode kadry i pracować nad rozwojem